!!
 
EAB- blank  

שיעורי השבוע בבית המדרש הוירטואלי

שיעורים בפרשת השבוע

 

שיחות ראשי הישיבה על הפרשה

שיעור בפרשת השבוע (הרב שמעון קליין)

שאלות לעיון וללימוד עצמי של פרשת השבוע (ר' משה מושקוביץ)

שיעורים בגמרא


שיעור בעיון בגמרא (קידושין) (רבני הישיבה)

עבודת יום הכיפורים בהלכה ובאגדה) (הרב יונתן פיינטוך והרב ספי מרקוס)

בשבתך בביתך - שיעור עיון קליל (אביעד ברטוב ואוהד פיקסלר)

שיעורים בהלכה


שיעור בהלכות שבת (הרב ברוך גיגי)

הלכות ברכות (הרב חיים נבון)

הלכות מועדים (אלי טרגין ומשה כהן)

שיעורים בתנ"ך / במחשבה


סיפורי חסידים על הפרשה (הרב נחמיה רענן)

ירושלים והמקדש במקרא (הרב יצחק לוי)

מגילת אסתר (דר יעל ציגלר)

פרקי נביאים בספר מלכים (הרב אלחנן סמט)

הגות רבנית בעת החדשה (הרב יצחק בלאו)

דברי-תורה


שיחה לפרשת השבוע (הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין): עברו המפוקפק של יעקב

רעיון על פרשת השבוע (הרב יואל בן-נון): מעשה ראובן

מדרש על פרשת השבוע (ר' עודד מיטלמן): אין כא-ל (אלא) ישורון

נושאים באורח-חיים (ר' שמואל שמעוני): מלאכת בורר

נושאים ביורה-דעה (ר' מתן גלידאי): נ"ט בר נ"ט

נושאים בחושן-משפט (ר' שמואל שמעוני): שני עדים בדיני ממונות ובדיני נפשות

נושאים בזרעים, בקדשים ובטהרות (ר' מתן גלידאי): הדלקת הנרות במקדש

עיון ב"מנחת חינוך" (ר' עודד מיטלמן): פרשת וישלח - איסור אכילת גיד הנשה

נושאים הלכתיים בפרשת השבוע (ר' יצחק בן-דוד): איסור אכילת גיד הנשה, והמצוות שבספר בראשית

הלכות שבת מעשיות (ר' אביעד ברטוב): פתיחת קופסאות שימורים בשבת

עולם הברכות - הלכות ברכות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): זמני קריאת שמע

המטבח היהודי - הלכות כשרות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): שתיית חלב לאחר מרק עוף זך

עיון באגדה מאגדות חז"ל (הרב יצחק בלוי): מביקורת לבנייה

נושאים בהגותו של הראי"ה קוק (ר' אודי סט): מצוות בטלות לעתיד לבוא

עיון בתפילה (ר' אוהד זימרן): מדוע נשים אינן מתפללות במניין?

עיון ב"כוזרי" (ר' איתיאל גולד): החכמה שבטבע והחכמה שבמצוות

ה"בעל שם טוב" על התורה (ר' דניאל סרי-לוי): פרשת וישלח - בין יראה ליראת ה'

עיון ב"שפת אמת" (ר' עדיאל זימרן): פרשת וישלח- שלמותו של יעקב

עיון מחשבתי בתנ"ך (ר' עדיאל זימרן): נבואות ירמיהו על ירושלים

עיון בספרי יהושע, שופטים ושמואל (ר' עמיחי שֹהם): מלך הקנקנים

עיון בספרי שמואל ב' ומלכים (ר' ספי מרקוס): רצח אבנר (שמ"ב ג, כג-לט)

מהר"ל נתיבות עולם (ר' משה כהן): תורה היא סדר העולם

עבודת ה' (ר' אלעד גוטמן): שעור שישי - אהבת ד' (2)